Nevídané zasedání zastupitelstva

Opravdu to stojí za zaznamenání. Přišlo nás osm z patnácti. Pravda, není to moc, ale je to nadpoloviční většina a jsme tedy usnášeníschopní. Schvalujeme bod 1/13 – návrhovou komisi. Prochází i ověřovatelé zápisu a zapisovatelka. Kámenem úrazu se stává program (avizovaný už před týdnem při svolání zasedání). Sedm pro, jeden se zdržuje.

Program není schválen a jde se domů.

To je vše. Taky vám zaskočilo, jako mi?!?