Filípo, Kamíšek a nepodstatný zbytek

00045Ta pražská (potažmo nehvizdská) banda co nevidět odjíždí do Afriky, takže mi nezbylo nic jiného, než se přijet rozloučit.
Filípo už je velký chlap a když jsme v sobotu byli na plavání, tak se už odvážně potápěl. Vášeň pro Cars trvá, Bořek stavitel taky jede a přidávají se další hity jako třeba Toys. A navíc – protože už je velký, tak přechází na malé lego.
Kamíšek už roztomile žvatlá a i když to není vždy mluvnicky správně, rozumím vše, co chce. Tohle období už asi po Africe skončí, chválabohu že jsem se odhodlala přijet. Kromě toho je to takový malý popichovač do Fífy.
Vůbec je to taková dvojka k pohledání. K nejlepší zábavě patří skákání na posteli, případně závody v jídelně okolo stolu. Každý z nich sedí na některém z dospělých, ze kterých po chvíli kape pot na všechny strany, a vříská blahem. A tak se tu žije.